6 april 2024

Vastenactie 2024Het project van onze parochie voor de vastenactie van dit jaar is hulp aan christelijke meisjes in Pakistan, die gedwongen worden geïslamiseerd en uitgehuwelijkt. Dit is een project van de internationale hulporganisatie Christian Solidarity International (CSI).


U kunt uw vastenoffer overmaken op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie H. Jozef onder vermelding van 'vastenoffer 2024'.