4 april 2024

Van de pastoor: Pasen, hoogtepunt van de heilsgeschiedenis

Beminde gelovigen,

Het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis voltrekt zich in de gebeurtenissen van Pasen: lijden, dood en verrijzenis. Door ons leven in de liturgie en met de sacramenten mogen wij hieraan deelnemen, niet alleen als toeschouwer of als iemand die dit alles overdenkt, maar werkelijk deelnemen, doordat wij door de genade van het doopsel ingelijfd zijn in Hem, Die dit alles voltrekt en dat ook doet voor ons, die in Hem mogen zijn.

Laten wij proberen dit grote gebeuren te begrijpen, vooral door het leiden van een werkelijk katholiek leven. Dat betekent dat ons handelen altijd het punt is waarom ons leven draait, een leven dat Hem zoekt, Die dit alles voltrekt. Wij kunnen Hem vinden in de heilige Mis en in de sacramenten. Dan zullen wij ook werkelijk ervaren dat Hij nu reeds, in dit aardse leven, onze verlossing bewerkstelligt. Dat is ook de reden waarom wij op Pasen jubelen, want in Christus is zonde en dood overwonnen en de deur naar het hemels paradijs opengegaan.

Ik wens u van harte een vreugdevol en zalig Paasfeest toe!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor