4 februari 2011

Van de parochie-administrator: Rozenkransgebed op zondag

Beminde gelovigen,

Sinds enige tijd wordt vóór de zondagse Hoogmis in onze kerk de heilige Rozenkrans gebeden, zoals dat in de meeste kerken en kapellen die door de priesterbroederschap Sint Petrus bediend worden gebruikelijk is.

Er wordt gebeden voor verschillende intenties, waaronder de heiliging van de families en voor roepingen tot het heilig priesterschap.

Vanuit de Agneskerk hebben wij een seminarist op ons seminarie in Duitsland en ook hem ondersteunen wij met ons gebed op zijn weg naar het altaar. Als het de wil van God is, dan zal hij in het jaar 2017 tot priester gewijd kunnen worden. Het is onze plicht om hem daarheen te begeleiden met ons gebed en om dagelijks de hemel te smeken om heilige roepingen.

Ik nodig u graag uit om regelmatig mee te bidden tijdens dit zondagse Rozenkransgebed. Het is ook een prachtige manier om u voor te bereiden op de heilige Mis. Daarnaast bestaat de hoop dat er een kleine gebedsgroep zal ontstaan die ook op andere tijdstippen voor de noden van de Kerk zal bidden. Daarover binnenkort meer.

Met mijn priesterlijke zegen,

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie