1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 juni 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

14 oktober 2011

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 oktober 2011

De lezing voor de Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 oktober wordt gegeven door dr Matthieu Wagemaker, pr., docent aan De Tiltenberg, het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij spreekt over het pastorale karakter van het Tweede Vaticaans Concilie, dat bedoeld was als herbezinning op en getuigenis van de volle waarheid van het Evangelie.

Programma
10.00 uur: Gelezen H. Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

Aansluitend wordt (om 12.45 uur) in de kerk de Rozenkrans gebeden.