Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 januari 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Ondersteun het onderhoud van ons kerkgebouw, uw kerkgebouw, en doe mee aan actie Kerkbalans 2020

Lees hier wat u kunt doen en maak uw gift over op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89.

14 oktober 2011

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 oktober 2011

De lezing voor de Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 oktober wordt gegeven door dr Matthieu Wagemaker, pr., docent aan De Tiltenberg, het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij spreekt over het pastorale karakter van het Tweede Vaticaans Concilie, dat bedoeld was als herbezinning op en getuigenis van de volle waarheid van het Evangelie.

Programma
10.00 uur: Gelezen H. Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

Aansluitend wordt (om 12.45 uur) in de kerk de Rozenkrans gebeden.