17 augustus 2012

Mijn Heer en mijn God, Jezus Christus, ik aanbid U in dit Allerheiligste Sacrament