Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


17 augustus 2012

Mijn Heer en mijn God, Jezus Christus, ik aanbid U in dit Allerheiligste Sacrament