11 augustus 2012

Periodieke giften aan Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam

Indien u de Agneskerk meer structureel wilt steunen en meerdere jaren achtereen een schenking (gift) wilt doen aan de Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam, dan kan dat op een fiscaal aantrekkelijke wijze. Indien bij notariële akte minimaal vijf jaar achter elkaar (langer mag ook) eenzelfde bedrag wordt geschonken, dan zijn aan deze schenkingen vrijwel geen fiscale beperkingen verbonden. De ondergrens van 1% van het verzamelinkomen, die voor gewone giften geldt, komt te vervallen, evenals de bovengrens van 10%.
Het voordeel van een periodieke gift is een hogere belastingaftrek en dus een hogere belastingteruggave. Op die manier kunt u dus een hoger bedrag schenken aan de Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam zonder dat het u meer kost. Bij overlijden komt de verplichting tot schenking te vervallen.

De kosten van de notariële akte komen voor rekening van de stichting, mits het jaarlijks te schenken bedrag hoger is dan € 300 en u de akte laat opmaken door het notariskantoor waarmee de stichting afspraken heeft kunnen maken (Notariskantoor Bakker – Voorwinde – Mens).

Indien u interesse hebt in deze vorm van schenking, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting. Het contact met de notaris en het opstellen van de akte kunnen wij voor u verzorgen. U dient zelf alleen eenmalig langs te gaan bij het notariskantoor met een geldig legitimatiebewijs om te voldoen aan de wettelijke legitimatieplicht.

Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam is een door de belastingdienst erkende ANBI (algemeen nut beogende instelling). Bankrekening: 5440482; e-mail:
stichting@agneskerk.org
.