12 december 2012

Van de parochie-administrator: Advent

Beminde gelovigen,

In de maand december, in de Adventstijd, laat onze moeder, de heilige Kerk, ons met ingetogen vreugde de verwachting van onze verlossing overwegen. Deze tijd van verwachting van de goddelijke Verlosser beleven wij bij voorkeur in de religieuze diepte. Juist daarom is het van belang dat wij de wereldse kerstmis zo ver mogelijk bij ons vandaan houden.

De wereld die het goddelijk Kind en Zijn verlossing niet kent, viert in de decembermaand een feest van consumptie. Wanneer het dan eindelijk Kerstmis geworden is, dan keert zij alweer terug naar het dagelijks leven. Dat alles is niet nieuw voor ons. Wat nieuw voor ons zou moeten zijn, is de wijze waarop wij, katholieken, dit feest zouden moeten vieren. Gebruiken wij de Adventstijd om in stil gebed en meditatie, bijvoorbeeld aan de hand van de dagelijkse teksten uit het missaal, de betekenis van Zijn komst te doorgronden. Stellen wij ons de vraag hoe wij nog dieper Zijn verlossende genade in ons kunnen laten doordringen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie