4 juli 2014

Van de pastoor: Het meest vruchtbare apostolaat

Beminde gelovigen,

Uiterst dankbaar ben ik degenen die voor onze vermoorde FSSP-priester pater Kenneth Walker hebben gebeden en dat nog steeds doen, ook voor zijn ouders en de rest van zijn familie. De familie roept op om voor de bekering van zijn moordenaar te blijven bidden, hetgeen ook wijlen pater Walker – volgens de woorden van zijn ouders – tot ons gezegd zou hebben indien hij nog zou kunnen spreken.

Woorden schieten te kort wanneer deze misdaad door onze gedachten gaat. Juist daarom zijn onze gebeden het enige juiste wat wij kunnen zeggen. Dan be¬grijpen wij ook dat zijn priesterschap nu zijn voltooiing heeft gevonden in de hemelse eredienst en de eeuwige verheerlijking van God.

Het verlies van zo een jonge priester blijft ons vervullen met triestheid, zeker als wij beseffen hoezeer de wereld de sacramenten en de prediking nodig heeft. Het juiste antwoord hierop is opnieuw het smeekgebed tot God voor roepingen tot de dienst van het altaar, het zoenoffer. Er zijn geen anderen die daarom kunnen bidden dan het volk dat deze redding nodig heeft. Dat volk zijn wij! De mentaliteit van deze tijd is dat wij denken dat iemand anders dat wel zal doen. Daarom zijn er zo weinig priesters.

Ik vraag u om zo iemand te zijn, iemand die bidt om priesters en dat blijft doen. Zo een gebed is het meest vruchtbare apostolaat dat een christengelovige kan vervullen.

Ik wens u een gezegende zomertijd toe!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor