30 juli 2014

Van de pastoor: Waarom?

Beminde gelovigen,

Het komt in onze tijd zelden voor dat alle mensen gezamenlijk over dezelfde gebeurtenis hun verdriet willen uiten, zoals nu plaatsvindt naar aanleiding van de onbegrijpelijke vliegramp in de Oekraïne, waarbij 298 mensen zinloos om het leven kwamen, onder wie veel Nederlanders.

Het is goed om gezamenlijk te rouwen, want het Nederlandse volk is diep getroffen. In ons land zijn vele families zonder enkele reden beroofd van hun geliefden.

Als gelovige mensen zoeken wij antwoord op de vraag: Waarom? Wij zoeken het antwoord niet in deze wereld, want die is vergankelijk en onvolkomen – hetgeen in zichzelf reeds antwoord op de vraag geeft – maar wij wenden ons in gebed tot God om de zielenrust van de overledenen af te smeken en om kracht en verlichting te vragen voor de achtergebleven nabestaanden door de goddelijke nabijheid.

Verder beseffen wij ook dat de wereld waarin wij leven niet meer de illusie kent van vrede en verdraagzaamheid, en dat die wereld het nodig heeft om niet langer door veranderlijke conventies te worden geregeerd, maar moet terugkeren naar de natuurlijke en goddelijke wetten van recht en rechtvaardigheid.

Bidden wij daarom zonder onderbreking dagelijks de Rozenkrans met de intentie dat de goddelijke orde in onze landen en in de mensen mag terugkeren. Dat is namelijk de enige garantie voor meer rechtvaardigheid in onze wereld.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor