Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie
September, maand van Onze Lieve Vrouw van Smarten

16 augustus 2014

Beeldverslag van de processie op Maria Tenhemelopneming (15 augustus 2014)