4 januari 2016

Van de pastoor: Christus, de Redder

Beminde gelovigen,

Laten wij erom bidden dat het nieuwe jaar ons meer vrede brengt dan het voorbije jaar, wetend dat rechtvaardige vrede en orde alleen mogelijk zijn als de volkeren terugkeren naar de wetten van God. Hoe meer onze samenleving zich verwijdert van Gods orde, des te meer wanorde zich zal voordoen.

Christus, de Redder, is Zelf deze orde en vrede van God. Wij moeten ons tot Hem keren om te ontvangen wat Hij is komen brengen: Redding en heil voor degenen die op Hem vertrouwen. Zijn koninkrijk van vrede en orde is alleen mogelijk op deze aarde voor zover de mensen bereid zijn om bevrijd te worden van de banden van de zonde, dood en oorlog. Waar Hij wordt afgewezen zullen deze dodelijke ziekten de mensheid verslinden.

Overal in de wereld zien wij tekenen van toenemende onrust. Laten wij niet ontrouw worden, maar terugkeren tot Zijn rijk. Onze trouw aan Hem zal dan onze redding worden en ook de wereld met tijdelijke zegen vervullen.

Ik wens u een gezegend jaar 2016 toe!
Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor