3 februari 2018

Van de pastoor: Kerkbalans

Beminde gelovigen,

In de februari-editie van het maandelijkse Informatiebulletin wil ik graag enkele plannen met u delen. Bij de periodieke controle van onze gebouwen door de Monumentenwacht Noord-Holland is gebleken dat het dak van de pastorie in uiterst slechte staat verkeert. Dat is voor ons geen verrassing, want al jaren dringt bij krachtige regen het water naar binnen op de bovenste verdieping van de pastorie. Voor deze winter zijn noodreparaties verricht, maar dit jaar moeten wij beginnen met de planning van een kostbare dakrenovatie.

De pastorie is niet alleen woonruimte voor de priesters maar tegelijkertijd de faciliteit waar al het buitenliturgische leven van de parochie – waaronder catechese, familiedagen, lezingen en conferenties – plaatsvindt.

Ik hoop dat u tijdens de jaarlijkse actie Kerkbalans, die onlangs van start is gegaan, uw medeverantwoordelijkheid voor het behoud van de pastorie op u wilt nemen, voor nu en voor de toekomstige generaties.

Ik wens u een gezegende (voor)vastentijd toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor