8 februari 2018

Vernieuw ons...

Heer Jezus,
eeuwig Woord van de Vader,
uit Uw geopende Hart zien wij
als een schepping
van liefde en barmhartigheid
een nieuwe wereld oprijzen,
vrucht van de Heilige Geest
en uit de kracht van Uw verrijzenis.
Maak, Heer, deze nieuwe wereld
zichtbaar in onze tijd
door Uw Kerk, Uw lichaam.
Wijd ons toe door Uw offer.
Vernieuw ons tot mensen
die hun broeders en zusters dienen.
Voltooi in ons
wat nog aan Uw lijden ontbreekt
opdat het alle mensen ten goede komt.
Overstroom ons dorre hart met Uw leven,
Uw liefde en Uw tederheid.
Dan zullen onze broeders en zusters
vreugde en leven kunnen putten
aan de bronnen van Uw Hart.
Tot op de dag
waarop wij allen getekend zullen zijn
met het zegel van de Geest,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tot eer van de Vader
en de overwinning van het Lam.
Kom, Heer Jezus, kom. Amen.

pater Jules Chevalier,
stichter van de missionarissen van het Heilig Hart