4 januari 2019

Van de pastoor: 100 jaar Agnesparochie, een opdracht aan ons allen

Het interieur van onze kerk, vlak na de oplevering begin jaren '30,
nog zonder glasmozaïek en orgel.

Beminde gelovigen,

Er wordt ons een nieuw jaar geschonken. Bidden wij dat het vooral een jaar van zegeningen mag zijn voor de wereld en voor de mensheid, die steeds meer gedesoriënteerd dreigt te raken. Bidden we om een jaar van herbezinning en terugkeer tot het geloof in God en naar de godsdienst.

Sinds augustus 2018 hebben wij de grote vreugde gehad om pater Hagenbeek in onze parochie te mogen hebben. Ook dit jaar zal hij bij ons zijn, maar met onderbrekingen. Hij heeft de intentie om lid te worden van de priesterbroederschap Sint Petrus, en daarom zal hij de komende twee jaar steeds enkele maanden in het Duitse moederhuis doorbrengen. De eerste drie maanden van dit nieuwe jaar moeten wij hem missen, maar net voor Pasen zal hij terugkeren om weer drie maanden bij ons te verblijven.

In 2019 bestaat de Sint-Agnesparochie*) precies 100 jaar. Dit jubileum is voor ons een opdracht en een verplichting om ervoor te bidden en ons leven zodanig in te richten dat wij kerk en parochie in een betere toestand kunnen overdragen aan de volgende generaties dan wij haar zelf hebben aangetroffen. Op zondag 20 januari vieren wij het feest van de patrones van ons kerkgebouw. Op die dag zullen we ook de Nieuwjaarsreceptie houden met de traditionele veiling van (religieuze) artikelen. Wanneer ieder van u een (koud) gerecht meebrengt, dan kunnen we samen genieten van een rijk buffet. Voor een drankje wordt gezorgd. Ik hoop u allen op deze dag te mogen ontmoeten.

Ik wens u een gezegend Nieuwjaar!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

*) De parochie is in 1919 opgericht, het kerkgebouw is voltooid begin jaren '30.