1 maart 2019

Van de pastoor: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Beminde gelovigen,

Hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan de actie Kerkbalans 2019. Dat God het u mag vergelden! Dit jaar bestaat de Sint-Agnesparochie, waarin de Sint-Jozefparochie haar huisvesting heeft gevonden, 100 jaar. Het kerkelijk leven wordt ingevuld door de jonge Jozefparochie; het fysieke fundament wordt door de honderdjarige verleend. Daardoor kan ook de oude parochie zich verheugen over haar toekomst, want zonder de nieuwe Jozefparochie had de oude Agnesparochie haar jubileum niet gehaald.

In de afgelopen jaren zijn er langzamerhand gedeelten van het kerkgebouw gerestaureerd. Veel moet nog gedaan worden. De werkzaamheden gaan in het tempo van de Kerk, dus vrij langzaam, en in het tempo dat de financiën toelaten.

Ondertussen hebben wij door de genade Gods een parochiegemeenschap kunnen opbouwen op de fundamenten van de katholieke traditie, die zichzelf ook heeft kunnen verjongen. Dit geeft hoop voor de toekomst. Ik hoop dat u in gebed en met financiële ondersteuning toegewijd wilt blijven aan deze kerkelijke heropbouw.

Een gezegende vastentijd toegewenst!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor