4 januari 2021

Van de pastoor: Hoop in een angstige en onzekere tijd

Beminde gelovigen,

Dit Informatiebulletin is het eerste van het nieuwe kalenderjaar 2021. Het afgelopen jaar is voor de meesten van ons – die geen oorlog of gedwongen vlucht hebben meegemaakt – beslist een van de merkwaardigste en meest onzekere jaren van ons leven tot nu toe geweest. En ook het nieuwe jaar beginnen wij met angstige en onzekere verwachtingen.

Desalniettemin is het ook onder deze omstandigheden goed om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen, want deze wens draait niet om het menselijke maar om het heil en de redding die God ons heeft geschonken in Jezus Christus.

Wat er ook gebeuren gaat, Gods genade en Zijn zegen blijven ons vergezellen en dat is uiteindelijk de inhoud en de hoop voor ons christelijk leven in deze wereld. Ook al zijn de tijden agressief en beangstigend, zonder Gods genade zouden wij al bezweken zijn. De sacramenten geven ons de kracht om het seculiere liberalisme te verstaan en om die te bevechten en tot ondergang te brengen.

Moge Gods genade in u allen ongeschonden blijven werken en uw leven en omgeving zegenrijk beïnvloeden. Ik wens u allen een gezond en gezegend jaar 2021!

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor