4 februari 2021

Van de pastoor: Onszelf terugzetten in de orde van God

Beminde gelovigen,

Op de laatste (zon)dag van de maand januari is dit jaar de voorvastentijd begonnen. Dit is een tijd van voorbereiding op de grote heilige Vasten. Het vasten maakt ons door boete te doen ontvankelijk voor de genade van de verlossing doordat wij onszelf corrigeren, terugzetten in de orde van God, met andere woorden dat wij Zijn heilige Wil in ons laten gebeuren.

Tegelijkertijd leven wij in een samenleving die ons heel duidelijk toont wat er zal gebeuren als de objectieve orde wordt losgelaten. Chaos zal niet alleen het gemeenschappelijke leven veroveren, maar ook ons persoonlijk leven binnendringen. Veel mensen zijn verbijsterd over wat er in de laatste maanden en dagen in onze steden plaatsvindt: rellen, vernielingen en agressie. Om eerlijk te zijn, ik ben er niet over verbaasd; het is de eindfase van een maatschappelijk proces dat al decennialang gaande is, namelijk dat van goddeloosheid en het verloochenen van fundamentele waarheden en het onderuithalen van structuren waarop een gezonde beschaving rust.

De genezing hiervan begint met de bereidheid tot bekering. Deze bereidheid moet zowel in het persoonlijk als in het maatschappelijk leven getoond worden, zoals ook het kerkelijke vasten beide elementen bevat.

Zullen we – nu het bijna te laat is en onze ondergang duidelijk in zicht is – dan eindelijk onze toevlucht zoeken in de terugkeer tot Gods heilige Wil en in Zijn redding? Ik hoop het van harte en roep u allen op om de heilige Vasten met ijver en toewijding in te gaan.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor