3 augustus 2022

Van de pastoor: De wereld die zich van God heeft losgemaakt is niet normaal

Beminde gelovigen,

Deze zomer hebben wij een geslaagde familieweek gehad in Bant (Flevoland). De week werd geleid door pater Peter Hagenbeek, bijgestaan door neomist pater Daniel Bruckwilder, oud-pastoor Cor Mennen en vijf seminaristen uit Wigratzbad. Zeventien gezinnen uit onze parochie, in totaal honderd mensen, hebben er aan deelgenomen.

Gideon Zoonen, afkomstig uit onze parochie, is een van de vijf seminaristen; ook de anderen spraken Nederlands, omdat zij afkomstig zijn van net over de grens (Elten, Kleef) of een Nederlandse vader hebben.

De vakantieweek was een combinatie van catechese, gebed en sociaal samenzijn voor de gezinnen. De reacties waren enthousiast en tevreden. Menigeen kijkt al uit naar de volgende editie.

Met deze gezinsweek hopen we de band tussen de gezinnen te versterken, voor de kinderen goede katholieke vriendschappen mogelijk te maken en hun het besef mee te geven dat onze wereld normaal is, en dat de wereld die zich van God heeft losgemaakt niet normaal is.

Hopelijk zal de goddelijke genade deze gezinsweek gebruiken om ons te versterken en te behouden in het geloof. Ik vraag u allen om te bidden voor de vele gezinnen in onze parochie, zoals zij ook voor ons allen bidden. Vereren wij God door het heilig geloof te leven.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Tijdens de gezinsweek is door seminaristen en vrijwilligers
een kapel ingericht voor de dagelijkse H.H. Missen en andere gebedsmomenten.
Onze bisschop, mgr J. Hendriks, schrijft daarover:
“Dat was prachtig gedaan met een mooi altaar en tabernakel.”
Iedere dag waren er meerdere H.H. Missen, zodat ouders elkaar konden afwisselen
of de meest geschikte tijd konden uitzoeken.


Op zondagavond 24 juli was er een gezellige barbecue,
waarbij ook de bisschoppen Van den Hout (Groningen-Leeuwarden)
en Hendriks (Haarlem-Amsterdam) aanwezig waren.
Na afloop bleven de bisschoppen nog bij de completen,
het kerkelijk avondgebed. (Zie het weblog van de Bisschop.)


Mgr Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden (l.)
en mgr Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam (r.),
verwikkeld in een geanimeerd gesprek.


De bisschop van Groningen-Leeuwarden ontmoet een van de vele gezinnen,
terwijl hij wordt rondgeleid over het vakantiepark
door pater Hagenbeek en ondergetekende.