3 november 2022

Van de pastoor: Extra catechese op zondagmiddag

Beminde gelovigen,

Door gebed en Gods goedheid is onze parochie steeds vitaler en groter geworden. Op zondag 23 oktober heeft een grote groep het heilig Vormsel ontvangen, onder wie vele bekeerlingen.

Om te beantwoorden aan de grote vraag naar geloofsonderricht zullen er vanaf de maand november twee nieuwe zondagsgroepen gevormd worden, namelijk op de tweede zondag van iedere maand (in november eenmalig op de derde zondag) zullen de volwassen leden van de confraterniteit van de Sint-Petrusbroederschap bijeenkomen samen met anderen die graag catechese willen volgen. Een van de priesters zal catechese geven over de fundamenten van het geloof, waarna er de mogelijkheid tot gesprek bestaat. Rond 16.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met gebed.

Ook voor de vele jonge mensen in onze kerk willen wij een aparte zondagmiddagbijeenkomst houden met catechese, voordrachten en sociaal samenzijn. Deze zal plaatsvinden op de laatste zondag van de maand (behalve in december, dan is het eenmalig op de derde zondag in verband met Kerstmis).

In combinatie met de gezinszondag op de eerste zondag van iedere maand is er dan voor iedereen ruimschoots gelegenheid om voortdurend geloofsverdieping te verkrijgen in een sociaal-katholieke omgeving.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor