4 maart 2023

Van de pastoor: Vastenoffer 2023

Beminde gelovigen,

Inmiddels zijn wij de heilige vastentijd ingegaan. Wij willen onze offers aanbieden aan God om ruimte te maken voor Zijn verlossende genade. Dat doen we niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk.

Een uitstekende manier om te offeren is het schenken van aalmoezen door middel van het jaarlijkse vastenoffer. Daardoor wordt onze gehechtheid aan de materiële goederen, die ons zo gemakkelijk in hun verslavende greep houden, gebroken en tonen wij een waarlijk christelijke naastenliefde aan de medemens in nood.

Op 6 februari trof de zwaarste aardbeving sinds 800 jaar de Levant. Het huidige Zuid-Turkije en Noord-Syrië werden verwoestend getroffen. Tienduizenden mensen werden onmiddellijk gedood en honderdduizenden zijn in grote materiële en geestelijke nood gestort. Nog maar kort geleden werden zij door een allesvernietigende oorlog getroffen; wat nog overeind stond werd door de minutenlange beving omvergeworpen, zodat van de voormalige infrastructuur nu nauwelijks nog iets over is.

Wij willen dit jaar met ons vastenoffer deze mensen helpen. Christian Solidarity International (CSI), een organisatie geleid door een bevriende Duitse priester – eerwaarde Peter Fuchs – zal onze bijdrage overmaken aan lokale partners in het heropbouwgebied. In Aleppo, Tartous en Homs werken zij samen met de Maronieten, de Syrisch-orthodoxe kerk, de blauwe maristen en de zusters van de heilige Harten. Op die manier komt onze hulp zonder bureaucratische omwegen rechtstreeks bij de slachtoffers terecht.

Ik ben er zeker van dat u allen aan dit christelijk werk van barmhartigheid zult bijdragen en uw dagelijkse offers zult intensiveren om een helpende hand te kunnen toesteken.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef, onder vermelding van ‘vastenoffer 2023’. Bij voorbaat hartelijk dank!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor