2 december 2023

Van de pastoor: Advent, een stal bereiden in ons hart, waar Hij kan wonen en Zijn Licht in ons kan laten schijnen

Beminde gelovigen,

Met vreugde kunnen wij terugkijken op het heilig Vormsel dat op zondag 19 november door mgr Hendriks werd toegediend. Ik heb vernomen dat de Bisschop zeer onder de indruk was van onze parochie, de blije kinderen en gezinnen en de eerbiedige sfeer in de kerk en bij de vele jongvolwassen vormelingen. Laten wij, als parochie, in alles de eer aan God blijven geven en ons steeds dieper heiligen in een periode die het Licht van God zeer nodig heeft.

Dit 'woord van de pastoor' verschijnt vlak voor de Advent, een tijd waarin wij vol verwachting uitkijken naar de komst van het mensgeworden Woord van God, Christus, Die door Zijn geboorte de duisternis van de zonde zichtbaar zal doorbreken en later door Zijn heilswerk – een offer aan God – aan de zonde haar macht zal ontnemen.

Gebruiken wij deze weken om voor Hem een stal in ons hart te bereiden, waar Hij kan wonen en Zijn Licht in ons kan laten schijnen.

Ik wens u door het beleven van een gezegende Advent een Zalig Kerstfeest!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor