6 juli 2024

Van de pastoor: Uitbreiding van het FSSP-apostolaat

Beminde gelovigen,

Voordat u aan de vakantietijd begint wil ik op deze plaats nog enkele zaken met u delen. Allereerst het vreugdevolle doopsel van twee jonge mannen op zaterdag 22 juni jl.

Op de foto ziet u onze nieuwe parochianen Luciano (tweede van links) en Winston (tweede van rechts) in de Mariakapel nadat zij gedoopt zijn. Bidden wij voor onze jonge mensen dat zij altijd vast in het geloof mogen blijven staan en God dienend de eeuwigheid vreugdevol tegemoet zullen gaan.

Vanaf eind juni tot 22 juli a.s. ben ik afwezig om deel te nemen aan het generaal kapittel van de priesterbroederschap Sint Petrus. In al mijn 'Amsterdamse jaren' ben ik nooit langer dan een week afwezig geweest. Ik ben er zeker van dat onze kapelaans u deze zomer zo goed mogelijk zullen dienen. Misschien dat er af en toe op zondag een biechtvader ontbreekt, maar wij zullen ons best doen om alles te laten verlopen zoals gebruikelijk.

Eind juni heeft onze priesterbroederschap de koopovereenkomst getekend voor de kerk in Lobith, waar wij een tweede apostolaat in Nederland zullen beginnen. De oplevering van de gebouwen zal pas aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar plaatsvinden, maar ik vraag u nu reeds om uw gebed voor het welslagen van de uitbreiding van ons apostolaat. Indien u het werk van de broederschap verder wilt ondersteunen, dan kunt u mij of pater Hagenbeek naar de mogelijkheden vragen.

Ik wens u allen van harte een gezegende zomertijd toe!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


Kerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen in Lobith (Gelderland).