ANBI-gegevens Agnesparochie

De Rooms-katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms-katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, en andere katholieke instellingen. Ook de Sint-Agnesparochie in Amsterdam is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Wie aan een ANBI een gift doet - eenmalig of periodiek -, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn van groot belang. Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI-regeling geldt onder andere een publicatieplicht.

Sinds 1 januari 2016 moet iedere parochie aan deze publicatieplicht voldoen. Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, opdat geïnteresseerden deze eenvoudig kunnen raadplegen.

ANBI-gegevens Agnesparochie

R.-k. parochie H. Agnes
Amstelveenseweg 161-163
1075 XA Amsterdam
Telefoon: 020-6629470
Bankrekening: Zie bankgegevens van de Jozefparochie
Website: www.agneskerk.org
E-mail: secretaris@agneskerk.org
RSIN/Fiscaal nummer: 002560306
Website met ANBI-gegevens, beheerd door bisdom Haarlem-Amsterdam: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA615

Zie ook: ANBI-gegevens Jozefparochie