24 december 2009

24 december: Aankondiging van Christus' Geboorte

(Uit het Martyrologium van de Kerk van Rome)

Na een ontelbare reeks van eeuwen
vanaf de schepping der Wereld
Toen God in den beginne
hemel en aarde heeft geschapen
en de mens naar Zijn beeld heeft gevormd;

Vele eeuwen nadat de Allerhoogste
na de Grote Vloed
de Regenboog plaatste in de wolken
als teken van Zijn Verbond
met de mensen en de dieren,
als een teken van Vrede;

Twintig eeuwen na het vertrek
van onze Vader Abraham
uit Ur del Chaldeeën;

Twaalf eeuwen sedert de Uittocht
van het Volk van Israël uit Egypte
onder leiding van Mozes,

Duizend jaar
na de zalving van David tot Koning.

Na vijf en zestig weken van jaren
volgens de Profeet Daniël;

In de honderd- en- negenennegentigste
Olympiade;

In het zevenhonderd- en- tweeënvijftigste jaar
vanaf de stichting van Rome;

In het twee en veertigste jaar
van de regering van keizer Augustus;
toen er vrede heerste in heel de wereld,

werd Jezus,
God van eeuwigheid,
en Zoon van de eeuwige Vader,
Die door Zijn liefdevolle komst
de wereld wilde heiligen,

Die ontvangen was van de Heilige Geest,
negen maanden na Zijn ontvangenis,
geboren te Bethlehem in Juda
uit de Maagd Maria
als mens onder de mensen.

Zo vond de geboorte plaats naar het vlees
van Jezus Christus, onze Heer.