16 mei 2011

Pontificale Hoogmis aan het hoogaltaar in Romeinse Sint-Pietersbasiliek

Op zondag 15 mei 2011 is - voor de eerste keer sinds 1970 - in de Sint-Pietersbasiliek in Rome aan het pauselijk hoogaltaar (onder de stoel van Sint Petrus) een pontificale Tridentijnse Hoogmis opgedragen.

Celebrant was Zijne Eminentie Walter kardinaal Brandmüller (foto), oud-voorzitter van het Pauselijk Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen. Hij was een persoonlijk medewerker van de huidige paus toen hij, als kardinaal Joseph Ratzinger, prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer. Kardinaal Brandmüller werd in november vorig jaar door paus Benedictus XVI kardinaal gecreëerd omwille van zijn grote verdiensten voor de Kerk.

Er was op een beperkt aantal zitplaatsen gerekend, maar de in groten getale opgekomen menigte stond tot achteraan in de basiliek.

De pontificale Hoogmis vormde de afsluiting van een driedaagse conferentie in Rome over het motu proprio 'Summorum Pontificum' uit 2007, waarin paus Benedictus XVI de zogenaamde Tridentijnse liturgie volledig vrijgaf. Bij de start van de conferentie, op vrijdag 13 mei jl., publiceerde de Congregatie voor de Geloofsleer de instructie 'Universae Ecclesiae', waarin de bedoelingen van het pauselijk schrijven uit 2007 nader worden toegelicht.

In de volgende video is te zien hoe de kardinaal het altaar bewierookt, terwijl het Kyrie wordt gezongen.

De volgende video toont het hoogaltaar met de Stoel van Petrus tijdens het zingen van het 'Ite Missa est'.

Zie ook: Tridentijnse heilige Mis in Sint-Pietersbasiliek te Rome