2 mei 2011

Van de parochie-administrator: Meimaand - Mariamaand

Beminde gelovigen,

Zowel de vastentijd, die ons voorbereidt op het hoogfeest van Pasen, als het Triduum Sacrum hebben wij dankbaar doorgebracht. Dankbaar voor alle genaden die aan onze ziel zijn geschonken. Wij herinneren ons de bijzondere liturgische plechtigheden en de betekenis daarvan voor onze levenswandel, in katholieke zin. Ook kijken wij met grote dankbaarheid terug op het bezoek van Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen, aan onze kerk.

Nu wachten ons de zondagen na Pasen en de Mariamaand mei. Bidden wij in deze meimaand bijzonder vurig om de moederlijke bescherming van de heilige maagd Maria voor onze Agneskerk en voor het apostolaat van de priesterbroederschap Sint Petrus bij deze kerk. Vragen wij haar vol vertrouwen om de zegeningen van haar verrezen Zoon over ons allen uit te storten.

Zoals gebruikelijk willen wij deze maand met kinderlijke toewijding dagelijks haar lof zingen. Ik hoop dat u allen met enige regelmaat zult deelnemen aan deze uiting van dankbaarheid aan onze hemelse Moeder.

Ik wens u een zalige Paastijd toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie

Het Marialof vindt plaats op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 11.45 uur.
Op zaterdag wordt de Rozenkrans gebeden om 12.45 uur
en op zondag om 10.30 uur (voor aanvang van de Hoogmis).