1 augustus 2011

Van de parochie-administrator: Hoe omgaan met geweld?

Beminde gelovigen,

De afschuwelijke gebeurtenissen die op 22 juli jl. in Noorwegen plaatsvonden roepen ons op tot gebed voor de slachtoffers die onvoorbereid de dood zijn ingegaan, en ook voor de nabestaanden om hun troost en hulp te bieden in deze voor hen zo moeilijke tijd.

Deze gebeurtenissen herinneren ons aan onze algemene verplichting om voor vervolgde en noodlijdende mensen te bidden. Overal ter wereld worden mensen getiranniseerd door oorlog en terreur, niet in het minst onze christelijke broeders in het Midden-Oosten.

De Kerk wijst te allen tijde geweld als eerste oplossing van conflicten af, en de kerkelijke moraal keurt geweld tegen onschuldige en weerloze mensen resoluut af als zware zonde. Maar de Kerk vraagt ons ook te bidden voor de daders en voor hen die ons vervolgen. Ook zij hebben een ziel die gered moet worden. Dit brengt ons tot de innerlijke waarheid van ons aardse bestaan en de fundamentele betekenis van onze samenleving, namelijk God te verheerlijken en daardoor onze ziel te redden.

Verder breng ik u in herinnering dat het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming een verplichte kerkelijke feestdag is.
Vóór de gezongen (avond)Mis van die dag zal de Rozenkrans worden gebeden. Tussendoor zullen Marialiederen worden gezongen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie