26 oktober 2011

Derde Tridentijnse pontificale Hoogmis in Sint-Pietersbasiliek

Voor de tweede keer dit jaar, en voor de derde keer sinds de inwerkingtreding van het motu proprio Summorum Pontificum, zal een bisschop een Tridentijnse heilige Mis opdragen in de Sint-Pietersbasiliek in Rome (privé-Missen niet meegerekend).

Zijne Eminentie Darío kardinaal Castrillón Hoyos (foto) zal de Mis opdragen op zaterdag 5 november 2011 bij de opening van de algemene vergadering van de internationale vereniging Una Voce. De heilige Mis wordt gevierd in de kapel van het Allerheiligste Sacrament in de Vaticaanse basiliek.

Op 15 mei jl. droeg Walter kardinaal Brandmüller een Tridentijnse heilige Mis op aan het pauselijk hoogaltaar van de basiliek (onder de stoel van Sint Petrus).

De eerste door een bisschop publiekelijk opgedragen traditionele Latijnse Mis vond eveneens plaats in de kapel van het Allerheiligste Sacrament in de Sint Pieter op 18 oktober 2009; de toenmalige aartsbisschop Raymond Burke was de celebrant. Inmiddels is hij kardinaal gecreëerd en draagt hij op 6 november a.s. een Tridentijnse pontificale Hoogmis op in onze Sint-Agneskerk.