Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


6 november 2011

Slotprocessie pontificale Hoogmis door kardinaal Burke