Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


23 november 2011

Video van de Hoogmis, processie en reliekverering op zondag 20 november