4 januari 2012

Van de parochie-administrator: Een nieuwe toekomst

Beminde gelovigen,

Allereerst wens ik u allen een door God gezegend Nieuwjaar toe. Ik hoop dat u blijft bidden voor onze Agnesgemeenschap en ons apostolaat bij deze kerk. Dat het jaar 2012 het begin mag zijn van een nieuwe en zekere toekomst voor de Agneskerk. De machtige voorspraak van de heilige Jozef, patroon van de gehele Kerk, aan wie wij de toekomst van onze kerk hebben toevertrouwd, is reeds vaker vruchtbaar gebleken.

In januari zullen wij onze kerkpatrones, de heilige Agnes, vieren. Ook op haar voorspraak mogen wij een beroep doen. Enkele gelovigen hebben een prachtig beeld van Sint Agnes gezocht en gevonden. Zij willen dit beeld aan de kerk schenken. Dat beeld zal worden ingezegend op zondag 22 januari, de dag waarop wij het Agnesfeest vieren.

Met dit nieuwe Agnesbeeld beschikt onze kerk over beelden van haar twee machtigste voorsprekers: de heilige Jozef en de heilige Agnes. Laten wij volop gebruik maken van de mogelijkheden om deze twee heiligen te vereren en vertrouwen wij onze toekomst aan hen toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie