1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 augustus 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijziging op donderdag 22 augustus

De heilige Mis begint die dag niet om 11.00 uur maar om 11.30 uur.

19 januari 2012

Zondag 22 januari 2012: Inzegening nieuw Agnesbeeld

Op 21 januari viert de Kerk het feest van de heilige Agnes, patrones van onze kerk en parochie.

Wij vieren het feest van onze patrones tijdens de Hoogmis op zondag 22 januari a.s. Na afloop van deze feestelijke H. Mis zal een nieuw Agnesbeeld worden ingezegend.

De foto hiernaast toont het nieuwe beeld van de H. Agnes met haar attributen, zijnde een lam (agnus) en een palmtak (teken van martelaarschap). Het beeld is door enkele gelovigen gekocht en aan onze kerk geschonken. Het zal een plaats krijgen in de buurt van het Agnesaltaar, het zij-altaar dat zich links vooraan in de kerk bevindt.

Na afloop van de inzegening is iedereen van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in de pastorie.