Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 januari 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Ondersteun het onderhoud van ons kerkgebouw, uw kerkgebouw, en doe mee aan actie Kerkbalans 2020

Lees hier wat u kunt doen en maak uw gift over op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89.

24 juni 2012

Beeldverslag eerste H. Mis door diocesaan neomist Patrick Kuis

Tot in de puntjes voorbereid.

Confiteor: Hoe dichter bij God, hoe dieper ik buig.

"Mijn Heer en mijn God."

Wie de jeugd heeft...
Domine, non sum dignus ut interes sub tectum meum.

Het geschenk van de parochie: een paars kazuifel met toebehoren, voor de Advent en vastentijd... en voor
het laatste Requiem van de neomist: zijn eigen Requiem.

Neomist Patrick Kuis, afkomstig uit het bisdom 's-Hertogenbosch, omringd door familie
(links: zijn zuster, rechts: zijn moeder).

En ten slotte een video van de slotprocessie van de H. Mis: