Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


Actie Kerkbalans 2023
Draagt u ook financieel een steentje bij aan uw parochie?
Bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’.


17 mei 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 18 mei 2013

Op de derde zaterdag in de maand mei (18 mei) houdt de Sint-Nicolaasacademie alweer de laatste bijeenkomst vóór de zomerstop. De eerwaarde heer Peter Van de Kerckhove, pr., zal spreken over het onderwerp 'Verrijzenis legende of historisch feit?'

Priester Van de Kerckhove gaf al eerder prikkelende lezingen over het modernisme en de invloed van de vrijmetselarij in de katholieke Kerk. Deze keer spreekt hij over de Verrijzenis, volgens getuigenis van de apostel Paulus het fundament van ons geloof. Helaas denken vele theologen daar tegenwoordig anders over.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.