2 mei 2013

Van de pastoor: Mariadevotie

Beminde gelovigen,

Graag maak ik u attent op het Marialof in de maand mei en ik beveel u van harte aan om gezamenlijk in de kerk de rozenkrans mee te bidden. De Mariale devotie brengt ons dichter bij de bronnen van de verlossing, als wij overdenken dat de heilige Maagd zelf de bron is uit wie het levende water is gevloeid, toen zij de Verlosser ter wereld bracht.

Op weekdagen:
Marialof aansluitend op de H. Mis
Zaterdag – 12.45 uur: Rozenkransgebed
Zondag – 10.30 uur: Rozenkransgebed

Als het u mogelijk is, probeert u dan om minstens eenmaal in de week het lof tot de heilige maagd Maria mee te bidden. Indien u nog niet dagelijks de Rozenkrans bidt, dan is de maand mei een uitstekende tijd om daarmee te beginnen. Wie de devotie tot Maria onderhoudt, zal ook haar zachte Moederhand ervaren in tijden van nood. Zij zal u bovendien helpen om het hemelse Vaderland te bereiken.

Een praktische zaak, waarvoor ik uw aandacht vraag: Het komt voor dat gelovigen op zondag, tijdens het koffieuur, ongevraagd spullen in de pastorie achterlaten. Zo waren er op een zondag in april foto’s opgehangen in de spreekkamer op de begane grond, maar ook in het kantoor op de eerste verdieping. Laatstgenoemde kamer behoort tot het gesloten (privé-)gedeelte van het huis. Hoewel ik uitga van goede bedoelingen, hoop ik dat het niet meer gebeurt. Indien ik u thuis bezoek, dan laat ik ook geen spullen achter waar u niet om gevraagd hebt.

Aan de gelovigen die zich hebben ingeschreven als parochiaan van de personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk onze hartelijke dank. Wie zich nog niet heeft ingeschreven, vindt daartoe een inschrijfformulier bij de ingang van de kerk.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor