5 juli 2013

Van de pastoor: Overvloedige zegeningen

De zeven sacramenten.

Beminde gelovigen,

Laten wij niet vergeten wat een genade het is om katholiek te zijn en evenmin waarom wij tot de Kerk behoren. Het lijkt voor ons, mensen, vaak alsof het allemaal heel gewoon is, en al snel vergeten wij de werkelijke betekenis van dit alles. Op 29 juni jl. zijn er opnieuw priesters gewijd voor de Traditie. Zij weten dat zij vóór alles God moeten dienen om iets te kunnen betekenen en Hem moeten zoeken in alles wat zij doen en ondernemen.

Voor ons allen geldt dat wij niet katholiek zijn om allerlei activiteiten te ontplooien. Door de bijstand van de Kerk, en geheiligd door de sacramenten, worden wij in staat gesteld om de weg naar de hemel te betreden, om daar God in eeuwigheid te aanbidden. God is het werkelijke doel van ons bestaan. Wanneer wij dit voor ogen blijven houden, dan kunnen wij tijdens ons aardse verblijf ook onze handel en wandel op het juiste pad houden. Maar zodra wij dit vergeten, dan komen wij terecht in het labyrint van verwarring en desoriëntatie, waarin zo veel mensen gevangen zitten.

Realiseert u zich goed dat u door de ware geloofsleer en door de heiliging van de sacramenten overvloedige zegeningen hebt mogen ontvangen! En weet ook dat het alleen de priesters zijn die deze sacramenten kunnen toedienen. Daarom roep ik u op om dagelijks te bidden voor de priesters van de Traditie, en om veel nieuwe en heilige roepingen. Laten wij in de Kerk en in onze godsdienst zoeken naar God en niet naar wat wij zelf willen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor