3 juli 2013

Naam toegekend aan personele parochie

Het beeld van de H. Jozef in onze kerk
op het aan hem gewijde altaar.

Op 24 juni 2013 heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr Jozef Punt, een decreet uitgevaardigd, waarin hij de naam bekend maakt van de personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk. Deze naam luidt: H. Jozef, patroon van de H. Kerk.

De parochie, die in januari van dit jaar door de Bisschop is opgericht, had tot nog toe geen naam. Er is gekozen voor de H. Jozef omdat hij ons reeds vele gunsten heeft bewezen, vooral nadat we in 2012/2013 een heel jaar novenen tot hem hebben gebeden voor het behoud van het traditionele apostolaat bij onze kerk.

We hebben bovendien een Sint-Jozefaltaar in de kerk (helemaal rechts), waar ook een beeld van hem is geplaatst.

H. Jozef, beschermer van de H. Kerk, bid voor ons.