24 augustus 2013

Europees burgerinitiatief: Een van ons

'Een van ons' is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in belangrijke mate de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU, gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven.

'Een van ons' vraagt de EU onder meer om de financiering te beëindigen van activiteiten die de vernietiging van menselijke embryo's veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid. Dit zal worden gedaan door een verandering in het financiële reglement van de EU dat de besteding van het EU-budget bepaalt. Een verbod op een dergelijke financiering zal een grote bijdrage leveren aan de samenhang binnen de EU.

Wat is een Europees burgerinitiatief?
Een Europees burgerinitiatief is een nieuw instrument voor participatieve democratie. Het is een uitnodiging aan de Europese Commissie om wetsvoorstellen te doen met betrekking tot zaken die vallen binnnen de bevoegdheden van de EU. Een burgerinitiatief moet door minstens een miljoen EU-burgers ondersteund worden, afkomstig uit ten minste 7 van de 27 lidstaten. Een burgerinitiatief is mogelijk binnen ieder gebied waar de Commissie de bevoegdheid heeft om wetgeving voor te stellen.

Potentieel resultaat
Het Europees burgerinitiatief 'Een van ons' heeft een grotere politieke kans van slagen dan enig ander initiatief tot nu toe ondernomen om de waardigheid van de persoon en het leven vanaf de conceptie op Europese schaal te beschermen. Indien consensus wordt bereikt onder één miljoen burgers of meer, zou een concrete ethische norm kunnen worden vastgesteld in heel Europa met betrekking tot de eerbiediging van de waardigheid van elk lid van de menselijke familie, ongeacht hoe jong het is. De gewenste uitkomst van het initiatief is een concreet verbod op het levenvernietigend beleid in de EU-begroting, alsmede een politieke verandering en een groter bewustzijn van de noodzaak de wens van vele Europese burgers te respecteren. Bovendien zou de wetgeving van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waar veel bio-ethische zaken nog aanhangig zijn, positief kunnen worden beïnvloed.

Organisatie
'Een van ons' wordt breed gedragen: door christenen, politici, leden van het Europees parlement, en maatschappelijke en religieuze leiders, onder wie zowel emeritus paus Benedictus XVI als paus Franciscus. Velen hebben uitgesproken het initiatief op verschillende manieren te steunen. Naast het verantwoordelijke burgercomité, bestaande uit zeven burgers uit verschillende landen, stuurt een centraal coördinatiekantoor het initiatief aan.

Het Europees burgerinitiatief is in Nederland van start gegaan op 22 maart jl. Gedurende dit jaar zullen minstens 1 miljoen handtekeningen (op papier of elektronisch) moeten worden verzameld.

U kunt de steunbetuiging tekenen door hier te klikken. Uw steun is van levensbelang.