2 augustus 2013

Van de pastoor: Vruchten van het apostolaat

Beminde gelovigen,

De meesten van u ontmoet ik regelmatig op zondag of door de week na de heilige Mis, maar daarbij komt het er vrijwel nooit van om iets over ons apostolaat te vertellen. Daarom wil ik u op deze plaats iets laten weten over de vruchten die dit jaar zijn voortgebracht.

Er zijn momenteel drie jonge mensen die zich erop voorbereiden om katholiek te worden. Twee van hen zullen in het komende najaar het heilig Doopsel ontvangen en hun eerste heilige Communie doen. De drie bekeerlingen zullen volgend jaar rond Pasen het heilig Vormsel ontvangen. Bidden wij in deze maand vooral tot de heilige Moeder Gods, dat zij deze drie jonge mensen verder wil begeleiden en hen trouw in het geloof wil bewaren.

In het voorjaar en de vroege zomer werden enkele van onze oudere kerkgangers onverwacht door ziekte getroffen. Drie van hen zijn, gesterkt door de laatste sacramenten (H. Oliesel), in het geloof gestorven. Ook hen willen wij blijvend in onze gebeden gedenken.

Ik hoop u allen te zien op het feest van Maria Tenhemelopneming bij het plechtige Rozenkransgebed en bij de heilige Mis, die op dit hoogfeest verplicht is om bij te wonen.

Ik wens u allen een gezegende zomertijd!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor