Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

4 oktober 2013

Van de pastoor: Werkzaamheden in de kerk

Beminde gelovigen,

Deze maand wil ik u graag iets vertellen over de werkzaamheden die binnenkort in onze kerk zullen plaatsvinden.

Zoals u bemerkt zult hebben is de geluidsinstallatie in de kerk niet meer te gebruiken. Dat is voor u, als kerkganger, een groot nadeel. Het is inmiddels gelukt om een nieuwe installatie te vinden die voldoet aan de eisen van een grote ruimte zoals onze kerk. Vanaf de eerste zondag in oktober zal de nieuwe installatie werkend zijn.

In de winter kan het in de kerk uiterst koud zijn, met temperaturen die het vooral ouderen onmogelijk maken om langdurig in de kerk te verblijven. Het huidige verwarmingssysteem is niet efficiënt en met de hoge prijs van stookolie ook een zeer kostbaar systeem geworden. In het najaar zal een nieuw verwarmings¬systeem worden geïnstalleerd in het voorste gedeelte van de kerk (bij de banken met het rode pluche). De benodigde investering in dit (elektrische) systeem zal binnen enkele jaren worden terugverdiend.

De werkzaamheden zullen voor enige overlast zorgen, vooral voor de dagelijkse kerkgangers, maar omdat zij van groot nut zijn en ook tot financiële besparing zullen leiden in de exploitatie van het kerkgebouw, hoop ik dat u dit ongemak zult willen verdragen.

Oktober is Rozenkransmaand. In deze Mariale maand hoop ik u te zien bij het dagelijkse Rozenkransgebed in onze kerk.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor