8 april 2014

Vastenactie 2014

Voor de Vastenactie van dit jaar wordt uw aandacht gevraagd voor een bijzonder project, niet ver van huis. In Nederland en Vlaanderen zijn enkele priesters trouw aan de traditie van de Kerk, maar niet verbonden aan een bisdom, orde, broederschap of congregatie. Zij staan elke dag klaar voor de gelovigen, en reizen stad en land af om op vele plaatsen de traditionele Latijnse heilige Mis op te dragen, maar moeten zelf in hun inkomen voorzien, en dat is in deze tijd niet gemakkelijk.

Dit jaar willen we de opbrengst van de Vastenactie aanwenden om deze priesters te ondersteunen in hun dagelijkse leven. Uw bijdrage voor dit doel – al dan niet vergezeld van een Misintentie – is welkom in de ronde bus achter in de kerk of op bankrekening NL48ABNA0589970089 ten name van parochie H. Jozef, onder vermelding van ‘Vastenactie 2014’.