25 april 2014

Heiligverklaring van twee pausen op zondag 27 april

H.H. Johannes XXIII (l.) en Johannes Paulus II (r.)

Op zondag 27 april, Beloken Pasen, zal paus Franciscus twee van zijn voorgangers heilig verklaren: paus Johannes XXIII, aan wie wij het Missaal van 1962 voor de oude Mis te danken hebben, en paus Johannes Paulus II, die het feest van de goddelijke Barmhartigheid heeft ingesteld op de zondag na Pasen.

Bidden we, op voorspraak van deze heilige pausen, om Gods zegen over de heilige Kerk, in het bijzonder voor de huidige Heilige Vader, paus Franciscus, emeritus paus Benedictus, en voor allen die als herders in de Kerk zijn aangesteld.