3 april 2014

Van de pastoor: De juiste voorbereiding

Beminde gelovigen,

Het hoogfeest van Pasen nadert, en daarmee komt de vreugde van de Verlossing dichterbij. In deze editie van het Informatiebulletin treft u de liturgische plechtigheden die het geheim van onze verlossing tegenwoordig stellen. Ik hoop dat u deze dagen van genade vooral in de kerk en in dankbaar gebed zult doorbrengen.

Tussen alle aanvangstijden staan ook de tijdstippen voor extra biechtgelegenheid. Ik wil nog eens benadrukken dat wachten met biechten tot het laatste moment, vlak voor een van de liturgische plechtigheden, geen goed uitgangspunt is. Vaak is het voor de priester ook praktisch onmogelijk om dan nog goed biecht te horen, omdat de liturgische plechtigheden in de Goede Week meer voorbereiding vragen dan anders met de altaardienaren in de sacristie. Daarom hoop ik dat u vooral gebruik zult maken van de geboden extra biechtgelegenheid, zoals aangegeven in dit bulletin. Het is ook altijd mogelijk om een afspraak te maken met een van de priesters.

Ik wens u een vruchtbare voorbereiding in de Vastentijd en een Zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor