3 mei 2014

Van de pastoor: Machtige bijstand van de Koningin van de Rozenkrans

Van dinsdag tot en met vrijdag: Marialof om 10.25 uur,
voorafgaand aan de gelezen H. Mis.

Beminde gelovigen,

In de Mariamaand mei is het een bijzonder gebruik van de Kerk om de heilige Maagd te vereren door het bidden van de litanie van Loreto en van de Rozenkrans. Daarmee herinnert de Kerk haar kinderen aan de machtige bijstand die de Koningin van de Rozenkrans aan de gelovigen schenkt om te volharden in trouw.

Ook wij houden deze devotie in ere en willen gedurende deze maand haar moederlijke bijstand afsmeken, in het bijzonder voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten, vooral in Syrië, waar zo velen hun trouw met hun bloed hebben moeten betalen, onder wie ook de Nederlandse pater Frans van der Lugt. Vergeten wij ook niet de christenen in Irak en Nigeria, die eveneens op wrede wijze worden beproefd, en al de naamlozen, over wie wij nooit iets vernemen. In de kerk bidden wij de volgende intentie: “Dat God door de bemiddeling van de heilige maagd Maria onze vervolgde broeders en zusters de kracht van de overwinning wil schenken.” Kunt u niet in de kerk meebidden, sluit u dan thuis aan bij dit gebed met dezelfde intentie.

Ik wens ons allen veel Mariale devotie toe!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor