1 september 2014

Van de pastoor: Het wapen tegen christenvervolging

Beminde gelovigen,

De hevige vervolging die onze christelijke broeders en zusters in het Midden-Oosten moeten doormaken moet ons niet alleen met verdriet vervullen, maar ook met waarachtig christelijk medelijden. Dit medelijden bestaat niet uit een emotioneel, sentimenteel medeleven, maar wel uit het praktiseren van de meest werkzame daad die een christenmens kan volbrengen: het gebed verbonden met ascetische oefeningen van vasten en het geven van aalmoezen.

Door het gebed van het christelijke volk werd – op voorspraak van de heilige maagd Maria – in de zeeslag bij Lepanto het christelijke Avondland gespaard van de invallende Turken en van de islam. Door hetzelfde gebed en op voorspraak van de heilige maagd Maria kan ook in onze tijd bevrijding verkregen worden.

Laten wij daarom meebidden met het gebed dat reeds opstijgt uit de harten van zoveel vervolgden. Laten wij ons luid en dapper voegen in hun noodkreet met het wapen dat de Moeder Gods haar kinderen tot dagelijkse oefening heeft gegeven: de heilige Rozenkrans.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor