30 januari 2015

Kerkbalans 2015

Het is inmiddels twee jaar geleden dat de personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie, toegewijd aan de heilige Jozef, werd opgericht bij onze kerk. Dit jaar houden we - net als alle andere Nederlandse parochies - ook de actie Kerkbalans, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de Sint-Jozefparochie.

Alle kosten die verband houden met het kerkgebouw en het parochiële leven moeten door de parochie zelf worden gedragen. Daarin is onze parochie geen uitzondering. De huidige bijdragen dekken tot nu toe de dagelijkse kosten, zoals belastingen, nutsbedrijven en klein onderhoud. Dit jaar zal echter gestart worden met het groot onderhoud (restauratie) van het kerkgebouw en de helft van die kosten zal ook door de parochie zelf moeten worden opgebracht.

U kunt uw bijdrage overschrijven naar rekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van R.-k. parochie H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2015’. Uw gift is dan onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wilt u meer belastingvoordeel ontvangen en dus ook meer kunnen geven, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het parochiebestuur.

Uw bijdragen worden in dankbaarheid ontvangen!