1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 augustus 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijziging op donderdag 22 augustus

De heilige Mis begint die dag niet om 11.00 uur maar om 11.30 uur.

2 januari 2015

Van de pastoor: 2015, een jaar van verandering

Beminde gelovigen,

Van harte wens ik u een gezegend en gelukkig jaar 2015 toe! Voor ons kerkgebouw wordt het nieuwe jaar een jaar van veranderingen. In het eerste halfjaar zullen de werkzaamheden volgens een zesjarig restauratieplan beginnen. Dat betekent dat het proces van toenemend verval van het kerkgebouw wordt gestopt en dat de opgelopen schade hersteld zal worden.

De toegekende Rijkssubsidie bedraagt de helft van het totaalbedrag dat met de restauratie gemoeid is; vanuit de parochie zal er ieder jaar 25.000 euro aan moeten worden toegevoegd. Dat bedrag moet dus extra worden opgehaald om het kerkgebouw te kunnen behouden. Daarover kunnen wij klagen en mop-peren – maar dat verandert niets aan de realiteit – of wij kunnen deze gelegenheid aanpakken om ons in te zetten voor de glorie van God. Ik hoop dat u bij uw kerkbijdrage over 2015 dit mede zult overwegen.

Verder nodig ik u van harte uit voor het Agnesfeest en de parochiemiddag na afloop van de feestmis. Dan bestaat ook de gelegenheid om elkaar een zalig Nieuwjaar toe te wensen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor