4 februari 2015

Van de pastoor: Betrokkenheid

Beminde gelovigen,

Bij het versturen van de brieven voor de actie Kerkbalans viel het mij op dat lang niet alle vaste kerkgangers zich hebben laten inschrijven in de personele parochie voor de oude ritus. Wellicht is het voor velen van u niet goed te begrijpen waarom er bij onze kerk zovele instituties zijn betrokken: de priesterbroederschap Sint Petrus, de Agnesparochie en dan ook de parochie voor de traditionele Latijnse liturgie, terwijl er in de dagelijkse beleving geen verschil te zien is.

De Jozefparochie, die in januari 2013 is opgericht als thuishaven voor alle gelovigen die zich verbonden voelen met de traditionele liturgie, is zowel kerkrechtelijk als door de burgerlijke wet een erkende instelling die getuigt van de levenskracht van de oude ritus in de Rooms-katholieke Kerk. Daarom vraag ik u om u alsnog in te laten schrijven, als u dat tot nog toe niet gedaan hebt. Formulieren daarvoor liggen deze maand opnieuw bij de uitgang van de kerk. Iedereen die inmiddels heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans dank ik heel hartelijk voor de gebrachte offers voor kerk en apostolaat!

In de afgelopen jaren is er vaak gesproken over een restauratie van de kerk, maar tot op heden is er weinig zichtbaars gebeurd. Dat kon ook niet omdat er geen subsidies verstrekt werden. In het afgelopen jaar is er wel een subsidiebedrag toegekend en de opdracht om de restauratie voor te bereiden en op te starten is bij de betreffende toezichthouder ingeleverd. De restauratie zal volgens een uitgewerkt plan duren tot het jaar 2021. Indien de subsidie niet zou zijn verleend, dan hadden wij binnen enkele jaren het kerkgebouw moeten opgeven. Dank aan onze hemelse voorsprekers, H.H. Jozef en Agnes, voor hun ingrijpen op het laatste moment, waardoor wij het heilige huis van God kunnen redden.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor