2 december 2015

Van de pastoor: Vreugde van de kinderen Gods

Beminde gelovigen,

In het Informatiebulletin voor de maand december - en op deze website - vindt u de liturgische kalender voor zowel de Adventstijd als het komende hoogfeest van de Geboorte des Heren.

U weet dat de Kersttijd voorafgegaan wordt door de Advent, maar dat is iets waarmee de wereld om ons heen geen rekening meer houdt. De Advent is een stil en ingetogen wachten op de komst van de Heer, een tijd die wel gekenmerkt wordt door de voorvreugde, maar die nog niet versierd wordt in de kleuren van het feest van de menswording van God.

In de vier weken van de Advent dient ons persoonlijk leven – net als de liturgie – door ingetogenheid en stilte bepaald te worden. Allereerst omdat wij nog niet zijn aangekomen bij de vreugdevolle aanbidding van God in de kribbe maar nog steeds op weg zijn daar naartoe. Ten tweede zal de vreugde zo veel groter zijn als zij niet al van tevoren is uitgeknepen door het neo-heidense spektakel, waardoor het wereldse kerstfeest wordt gekenmerkt, maar dat er nooit toe komt om vreugdevol en dankbaar in aanbidding neer te knielen voor God.

Laten wij onszelf niet bedriegen: Kerst wordt gevierd vanaf de heilige Kerstnacht tot en met de tijd van Driekoningen, want de vreugde van de kinderen Gods is niet van deze wereld, maar komt van Hem Die in deze wereld werd geboren om te verlossen wat verloren was.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor