2 juni 2016

Van de pastoor: Oud en nieuw

Beminde gelovigen,

Toen ik in 2015 mijn 40-ste verjaardag heb gevierd, hebben velen van u een bijdrage geleverd aan een kazuifel. Dat kazuifel is nu al enige tijd gereed en is ook al een enkele keer gedragen in de heilige Mis.

Het kazuifel is nieuw gemaakt in neogotische stijl, maar uit oude onderdelen die ik van het verjaardagscadeau kon inkopen. Zo is het kazuifel nieuw en toch 100 jaar oud.

Het kazuifel is vervaardigd op een grondstoffering van goudbrokaat met op de rug een rijk versierd Latijns kruis. In het centrum van de kruisbalken bevindt zich een geborduurde voorstelling van het Laatste Avondmaal.

Neogotische kazuifels hebben een meer oorspronkelijke liturgische vorm dan de zogenaamde vioolkisten, die een latere vorm van liturgische kleding vertegenwoordigen, vanaf de 16e eeuw. De gotische vorm sluit meer aan bij de originele Romeinse liturgische traditie omdat de antieke oorsprong van het kazuifel nog herkenbaar is in de vormgeving. Bij de opkomst van de liturgische herbeleving in de 19e eeuw werd die vorm van het kazuifel – dat ik nu heb laten namaken – het grote ideaal van de liturgische restauratie tezamen met de heroriëntatie op de vroegchristelijke totaalruimte van de liturgie, dus het kerkgebouw, en met de ciboriealtaren en mozaïeken.

Hartelijk dank aan alle donateurs van het kazuifel en bijzondere dank aan een van onze gelovigen die gedurende vele uren met naald en draad het kazuifel vervaardigd heeft!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor